Zakázka: Projektová dokumentace – Modernizace oplocení perimetru

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 315
Evidenční číslo zadavatele: 0224003035
Počátek běhu lhůt: 23.09.2016
Nabídku podat do: 05.10.2016 14:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace – Modernizace oplocení perimetru

Stručný popis předmětu:
Předmětem Zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Modernizace oplocení perimetru pro 24 etap rozdělených do 3 skupin, letiště Praha/Ruzyně“, a to:
a) projektové dokumentace pro územní řízení,
b) projektové dokumentace pro stavební povolení,
c) projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného výkazu výměr, který bude zpracován dle vyhlášky 230/2012 Sb., v platném znění,
d) inženýrské činnosti pro účely získání územního rozhodnutí,
e) inženýrské činnosti pro účely získání stavebního povolení,
f) konzultační, inženýrské a projektové činnosti v rozsahu 500 hodin nad rámec uvedený v bodech výše.
Předmětem Zakázky je dále:
a) zpracování podkladu pro vytvoření dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (dále také jako „Karta záměru“),
b) poskytnutí spolupráce při zpracování dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (dále také jako „EIA“) v předpokládaném rozsahu 50 hodin.
Jednotlivé etapy se budou zahajovat v několika vlnách uvedených v příloze D Zadávací dokumentace, a to vždy na základě pokynů Zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Český Aeroholding, a.s.
 • IČO: 24821993
 • Poštovní adresa:
  Jana Kašpara 1069/1
  16008 Praha 6
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 637908

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
vr0224003035@cah.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy