Contract: Cobrandu letištního salonku - terminál 2 mezinárodního veřejného letiště Praha/Ruzyně

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 372
Contracting authority registration number: 0230003222
Date of commence: 23.11.2016
Tender submit to: 13.12.2016 12:00

Title, type and description of contract

 • Title: Cobrandu letištního salonku - terminál 2 mezinárodního veřejného letiště Praha/Ruzyně
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Cobrandu letištního salonku - terminál 2 mezinárodního veřejného letiště Praha/Ruzyně, který je blíže specifikován v jednotlivých přílohách tohoto výběrového řízení.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Uchazeč předkládá požadované doklady a popis zákaznického segmentu v českém nebo anglickém jazyce. Tyto dokumenty musí být seřazené v příslušném pořadí a očíslovány dle Přílohy č. 4 – Seznam požadovaných dokumentů a musí být doručeny ve dvou vyhotoveních (jeden originál a jedna kopie) do podatelny APC (provozní doba 07:00-15:00), Letiště Ruzyně - budova APC, Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, 16008, nejpozději dne 13.12.2016. v 12.00 hodin místního času. Všechna vyhotovení budou v zalepené obálce označené:

„LES – VŘ č. 0230003222 Letištní salonek Terminál 2 – LP – NEOTVÍRAT“

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses