Zakázka: Supply of Application to Support Safety Management System

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 524
Evidenční číslo zadavatele: 0122002463
Datum zahájení: 27.04.2017
Nabídku podat do: 12.05.2017 14:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Supply of Application to Support Safety Management System

Stručný popis předmětu:
Předmětem Zakázky je poskytnutí aplikace pro Safety Management System odpovídající ICAO Doc 9859, Safety Management Manual a Commission Regulation (EU) No 139/2014, ustanovení ADR.OR.D.005 a k tomuto bodu příslušných AMC a GM, která dokáže samostatně řídit tok informací od prvotního hlášení přes ohodnocení rizik a detailní posouzení až po související Safety doporučení a sledování jejich plnění, včetně modulů pro audity a inspekce, obsahují statistické výstupy a analytické možnosti, dle technické a funkční specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a v souladu s Bezpečnostními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel poptává preferenčně již hotový komerční produkt bez významných programovacích úprav, na míru.
Aplikace bude provozovaná v cloudu jako služba. Implementace v cloudu musí odpovídat legislativě EU.
Cloudové řešení musí mít vysoké zabezpečení proti úniku dat. V návaznosti na tento požadavek musí být tato záruka zajištěna smluvní sankcí, a to v minimální výši 5 mil. Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení závazku. Míru zabezpečení musí Dodavatel deklarovat předložením způsobu zabezpečení cloudu a protokolem o provedení penetračních testů cloudové implementace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Český Aeroholding, a.s.
 • IČO: 24821993
 • Poštovní adresa:
  Jana Kašpara 1069/1
  16008 Praha 6
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 637908

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žádosti o zadávací dokumentaci, prosím zasílejte do 5.5. 2017, do 14:00 na e-mail: dagmar.kellerova@cah.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy