Contract: Supply of Application to Support Safety Management System

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 524
Contracting authority registration number: 0122002463
Date of commence: 27.04.2017
Tender submit to: 12.05.2017 14:00

Title, type and description of contract

 • Title: Supply of Application to Support Safety Management System

Brief subject description:
Předmětem Zakázky je poskytnutí aplikace pro Safety Management System odpovídající ICAO Doc 9859, Safety Management Manual a Commission Regulation (EU) No 139/2014, ustanovení ADR.OR.D.005 a k tomuto bodu příslušných AMC a GM, která dokáže samostatně řídit tok informací od prvotního hlášení přes ohodnocení rizik a detailní posouzení až po související Safety doporučení a sledování jejich plnění, včetně modulů pro audity a inspekce, obsahují statistické výstupy a analytické možnosti, dle technické a funkční specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a v souladu s Bezpečnostními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel poptává preferenčně již hotový komerční produkt bez významných programovacích úprav, na míru.
Aplikace bude provozovaná v cloudu jako služba. Implementace v cloudu musí odpovídat legislativě EU.
Cloudové řešení musí mít vysoké zabezpečení proti úniku dat. V návaznosti na tento požadavek musí být tato záruka zajištěna smluvní sankcí, a to v minimální výši 5 mil. Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení závazku. Míru zabezpečení musí Dodavatel deklarovat předložením způsobu zabezpečení cloudu a protokolem o provedení penetračních testů cloudové implementace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Český Aeroholding, a.s.
 • CRN: 24821993
 • Postal address:
  Jana Kašpara 1069/1
  16008 Praha 6
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 637908

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Žádosti o zadávací dokumentaci, prosím zasílejte do 5.5. 2017, do 14:00 na e-mail: dagmar.kellerova@cah.cz

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses