Zakázka: Propojení TWY D x G

Informace o části zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 548
Jedná se o část zakázky: Propojení TWY D x G, Oprava TWY D a Úprava značení OP C4 + TWY G

Název a popis předmětu

  • Název: Propojení TWY D x G

Stručný popis předmětu:
Jedná se o propojení TWY D a TWY G prodloužením osy TWY J přes stávající stání T6 na OP C4 směrem na sever. Součástí prodloužení TWY J přes OP C4 je návrh rozšíření plně únosných ploch pro letouny k.p. E v napojovacích obloucích na TWY D a TWY G, návrh postranních pásů TWY, návrh dešťové kanalizace a úprava SZZ včetně přípravy pro spodní přívody k osovým návěstidlům plánované RETWY J. Na stávající OP C4 se zruší stání T6 a zruší se osvětlovací stožár č. 43. Štěrbinový žlab F900 dlouhý 222m.
A)Celkem oprava: 3101 m2, z toho asfaltový kryt 2489 m2 a CB kryt 612 m2.
B) Celkem nová vozovka: 2285 m2, z toho asfaltový kryt 1275 m2 a CB kryt 1010 m2.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy