Zakázka: Oprava TWY D

Informace o části zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 549
Jedná se o část zakázky: Propojení TWY D x G, Oprava TWY D a Úprava značení OP C4 + TWY G

Název a popis předmětu

  • Název: Oprava TWY D

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu povrchu vozovky odfrézováním a novým položením asfaltových vrstev v tl. 60 nebo 140 mm. Stávající výškopis zůstane zachován. Cca 10 200m2.
V rámci SO 1 je řešena oprava malých šachtiček pro transformátory SZZ a jedné velké kabelové šachty (komory).


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy