Zakázka: Oprava TWY A a Oprava TWY Z

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 605
Evidenční číslo zadavatele: 0224003494
Datum zahájení: 27.06.2017
Nabídku podat do: 19.07.2017 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava TWY A a Oprava TWY Z

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Zakázky je závazek vybraného Uchazeče řádně a včas dokončit a předat dílo s názvem "Oprava TWY A a Oprava TWY Z- letiště Praha Ruzyně" podle projektových dokumentací zhotovených firmou AGA - Letiště, s.r.o. z května 2017.

Oprava TWY A - Jedná se o výměnu asfaltového krytu vozovky v rozsahu plně únosné části vozovky a v postranních pásech v nutné tloušťce pro zajištění potřebných parametrů vozovky včetně rovinatosti, trvanlivosti a funkčnosti odvodnění. Provede se lokální oprava ložné vrstvy a dle stupně a rozsahu poškození lokální oprava podkladních vrstev. Součástí opravy je reinstalace osových návěstidel SZZ, instalace nových příček MVM, nutné opravy kabelových přívodů, opravy stávajících kabelových šachet, úprava mělkých žlabů. Provede se rozšíření únosných částí vozovek v obloucích křižovatky pro zachování kompatibility provozu letadel k.p. E, F.
Oprava TWY Z - Jedná se o výměnu asfaltového krytu vozovky v rozsahu plně únosné části vozovky a v postranních pásech v nutné tloušťce pro zajištění potřebných parametrů vozovky včetně rovinatosti, trvanlivosti a funkčnosti odvodnění. Provede se lokální oprava ložné vrstvy a dle stupně a rozsahu poškození lokální oprava podkladních vrstev. Součástí opravy je reinstalace osových návěstidel SZZ, instalace nových příček MVM, nutné opravy kabelových přívodů, opravy stávajících kabelových šachet, úprava mělkých žlabů. Provede se rozšíření únosných částí vozovek v obloucích křižovatky pro zachování kompatibility provozu letadel k.p. E, F.

Součástí předmětu plnění je též vypracování dokumentací skutečného provedení, geodetických zaměření a závěrečných zpráv

Projektová dokumentace bude zaslána na základě vyžádání u kontaktní osoby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
dle instrukcí v zadávací dokumentaci

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy