Contract: Přemístění TWY R + odbavovací stání OP JIH – projektová dokumentace

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 972
Contracting authority registration number: 0224004079
Date of commence: 17.04.2018
Tender submit to: 04.05.2018 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Přemístění TWY R + odbavovací stání OP JIH – projektová dokumentace

Brief subject description:
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a vykonávání autorského dozoru pro stavbu „Přemístění TWY R + odbavovací stání OP JIH“.
V rámci výstavby akce „Přemístění TWY R + odbavovací stání OP JIH“ dojde ke změně užívání RWY 04/22 (APN, TWY, odstavná plocha). Součástí předmětu zakázky jsou i veškeré projekční práce v souvislosti s touto změnou. Veškerými projekčními pracemi se rozumí změna ochranných pásem, změna VDZ, demontáž SZZ a navigačních zařízení, nikoli stavební úpravy vozovky RWY 04/22.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2022-002191

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
e-mailem na adresu vr0224004079@cah.cz

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses