Zakázka: Restaurace Praha + terasa u restaurace Praha + Zaměstnanecká jídelna + Relax zóna - Stavebně technický průzkum, DSP, DPS, AD

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 977
Evidenční číslo zadavatele: 0224004035
Datum zahájení: 20.04.2018
Nabídku podat do: 04.05.2018 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Restaurace Praha + terasa u restaurace Praha + Zaměstnanecká jídelna + Relax zóna - Stavebně technický průzkum, DSP, DPS, AD

Stručný popis předmětu:
II.1 Předmětem Zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech vypracovat pro Zadavatele jednotlivé stupně projektové dokumentace stavby „Restaurace Praha + terasa u restaurace Praha + Zaměstnanecká jídelna + Relax zóna", a dále zajištění výkonu autorského dozoru a provedení stavebně technického průzkumu přičemž:
II.1.1 Stavebně technický průzkum bude zahrnovat: předprojektovou pasportizaci stávajícího stavu, ověření podkladů se skutečným stavem, aktualizace/doplnění chybějících podkladů, ověření přípojných bodů

II.1.2 . Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:
II.1.2.1 zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení pro Stavbu,
II.1.2.2 zpracování dokumentace pro provádění Stavby.

II.1.3 Výkon autorského dozoru při realizaci Stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-002191

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
VR0224004035@cah.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy