Contract: Restaurace Praha + terasa u restaurace Praha + Zaměstnanecká jídelna + Relax zóna - Stavebně technický průzkum, DSP, DPS, AD

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 977
Contracting authority registration number: 0224004035
Date of commence: 20.04.2018
Tender submit to: 04.05.2018 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Restaurace Praha + terasa u restaurace Praha + Zaměstnanecká jídelna + Relax zóna - Stavebně technický průzkum, DSP, DPS, AD

Brief subject description:
II.1 Předmětem Zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech vypracovat pro Zadavatele jednotlivé stupně projektové dokumentace stavby „Restaurace Praha + terasa u restaurace Praha + Zaměstnanecká jídelna + Relax zóna", a dále zajištění výkonu autorského dozoru a provedení stavebně technického průzkumu přičemž:
II.1.1 Stavebně technický průzkum bude zahrnovat: předprojektovou pasportizaci stávajícího stavu, ověření podkladů se skutečným stavem, aktualizace/doplnění chybějících podkladů, ověření přípojných bodů

II.1.2 . Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:
II.1.2.1 zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení pro Stavbu,
II.1.2.2 zpracování dokumentace pro provádění Stavby.

II.1.3 Výkon autorského dozoru při realizaci Stavby.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Letiště Praha, a. s.
 • CRN: 28244532
 • Postal address:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Name of the department: Centrální nákup a logistika

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
VR0224004035@cah.cz

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses