Veřejná zakázka: ÚPRAVA ODBAVOVACÍCH STÁNÍ V SEKTORU B1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 988
Systémové číslo: P18V00000166
Evidenční číslo zadavatele: 0224004013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-014070
Datum zahájení: 02.05.2018
Žádost o účast podat do: 01.06.2018 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 07.08.2018 11:00
Nabídku podat do: 04.09.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ÚPRAVA ODBAVOVACÍCH STÁNÍ V SEKTORU B1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení stavby " ÚPRAVA ODBAVOVACÍCH STÁNÍ V SEKTORU B1", vypracování výrobně-dílenské dokumentace, projektu organizace výstavby, technologických postupů všech prováděných prací, Harmonogramu prací, plánu zkoušek a kontrol, měsíčních zpráv, Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, geometrického plánu, Dokumentace skutečného provedení stavby, veškeré potřebné dokumentace pro kolaudační řízení a zaškolení obsluhy.
Projektová dokumentace pro provádění stavby tvoří přílohu H této ZD. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude poskytnuta společně s výzvou k předložení předběžných nabídek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  sektorový zadavatel
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 70 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Letiště Praha, a. s.
 • IČO: 28244532
 • Poštovní adresa:
  K letišti 1019/6
  16100 Praha 6 - Ruzyně
 • Název oddělení: Centrální nákup a logistika

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
dle pokynů v zadávací dokumentaci

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky