Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE – M.Č. 2053, 2053A, 2053B // LEASE OF BUSINESS PREMISES FOR THE PURPOSE OF RETAIL SALE - ROOM NO. 2053, 2053A, 2053B
Odesílatel Martina Marxgutová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2019 09:46:04
Předmět Oprava - Příloha D Zadávací dokumentace

Oprava - Příloha D Zadávací dokumentace


Přílohy
- Příloha D - Vzor_čestného_prohlášení_2_signed.pdf (667.27 KB)