Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení LETIŠTNÍ POSTŘIKOVAČ
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2019 08:14:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
na základě dodatečné informace, kterou Zadavatel obdržel, upravuje Zadavatel čl. II.3 Zadávací dokumentace v tomto znění:

II.3 Doba plnění: do 32 týdnů od data podpisu smlouvy s vítězným Uchazečem

S pozdravem
Martin Sotorník