Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce manipulační plochy před hangárem F
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2019 09:40:04
Předmět Re: Žádost o posunutí termínu

Dobrý den,
vzhledem k lhůtám uvedeným v SoD (Př. B k ZD) zadavatel neprodlouží lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je 31.05.2019 ve 12:00.
Děkuji za pochopení.

S pozdravem
M.Šrámek