Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce TWY H v úseku mezi TWY A a Z
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2018 13:44:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečné informace č.2


Přílohy
- Dodatečné informace č. 2.pdf (390.16 KB)