Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup geodetického přístroje s příslušenstvím a služby s tím související
Odesílatel Martin Ernst
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2019 14:35:44
Předmět Úprava Přílohy D - Technická a funkční specifikace

Příloha D - Technická a funkční specifikace - prosím věnujte pozornost změně specifikace (aktuální verze níže a v příloze D)
v řádku 26: "rychlost skenování 1,9 mil. bodů za vteřinu"
v řádku 29: "rychlost snímkování 1 minuta pro panoramatický snímek HDR"

Děkuji za pochopení
Martin Ernst


Přílohy
- Příloha D - Technická a funkční specifikace.xlsx (14.13 KB)