Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce TWY H v úseku mezi TWY A a Z
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2018 12:10:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 3


Přílohy
- Př. 4 k SOD_VV-NOVÁ.xlsx (181.29 KB)
- Dodatečné informace č. 3.pdf (421.76 KB)