Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Runway and taxiway systems analysis
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2019 18:34:47
Předmět Notice_invitation to tender

Dears, I would like to invite you to our new tender concerning Runway and taxiway systems analysis.
The tender documetantion is provided free of charge on our profile hereby.
If you are having some questions, please do not hesitate to contact me

Regards
Zuzana Pfefferova Stulikova