Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava povrchu RWY 12/30 v křížení s TWY D
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2018 15:38:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečné informace 1


Přílohy
- Dodatečné info 1.pdf (396.31 KB)