Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava povrchu RWY 12/30 v křížení s TWY D
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2018 10:56:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečné informace č.2


Přílohy
- Dodatečné informace č.2 .zip (3.15 MB)