Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava povrchu RWY 12/30 v křížení s TWY D
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2018 17:09:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

3. a 4. dodatečné informace


Přílohy
- Dodatečné informace č.3. a 4.zip (2.64 MB)