Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Runway and taxiway systems analysis
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.08.2019 16:31:00
Předmět Change of deadline for submissions

Dears,
I would like to inform you about the new date for submission of tenders. The deadline for the submission of the tenders drawn up in line with the Contract Documentation: by August 29 th 2019 by 11:00 a.m.