Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Runway and taxiway systems analysis
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2019 17:36:56
Předmět Additional info 1

Enclosed find questions + answers concerning the tender.
Pls notice there is new deadline for submission the tenders
9.9.2019 10. a.m.


Přílohy
- Additional info 1.pdf (528.76 KB)