Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování servisních služeb pro systém Docking
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2019 15:23:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
Zadavatel upravil Přílohu D Zadávací dokumentace - Smlouva o poskytování služeb systému docking. Pro podání nabídky prosím použijte aktuální verzi smlouvy.
Zadavatel zároveň prodlužuje termín pro podání nabídek do úterý 15.10.2019 do 11:00