Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně
Odesílatel Jan Stefurak
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2018 15:15:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Změna ZD 2.pdf (597.07 KB)