Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně
Odesílatel Jan Stefurak
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2018 15:04:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4


Přílohy
- 4_Vysvětlení ZD_4.pdf (487.13 KB)