Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2019 14:11:57
Předmět Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel rozhodl o rozšíření termínů pro prohlídky. Ustanovení čl. VIII.5 zadávací dokumentace nově zní takto:
"VIII.5 Zadavatel důrazně doporučuje všem Uchazečům, aby se před podáním své nabídky zúčastnili prohlídky místa budoucí realizace Stavby, při které jim bude přiblížen zejména rozsah požadovaných úprav vysílacího střediska na střeše objektu.
Uchazeči-zájemci o prohlídku zašlou nejpozději do 12.12.2019 do 10.00 hodin pro prohlídku dne 13.12.2019 od 12:00 hodin a do 16.12.2019 do 10.00 hodin pro prohlídky dne 17.12.2019 (12.00/13.00/14.00/15.00) nebo 19.12.2019 (12.00/13.00/14.00/15.00) přes aplikaci E-ZAK, jméno a příjmení , datum narození a číslo OP osoby, která se bude prohlídky za Uchazeče účastnit. Konkrétní hodina začátku prohlídky bude dohodnuta s každým zájemcem individuálně."