Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.12.2019 14:53:46
Předmět Dodatečné informace č.1

Dobrý den,
v sekci zadávací dokumentace byla zveřejněna revize přílohy smlouvy č.4 Specifikace stavby.
Prosím při přípravě nabídky zohledněte nové požadavky ve specifikaci ,které jsou uvedeny v bodě 1) b.