Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Elektronický stavební deník
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.01.2020 10:48:19
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení uchazeči, vyzýváme vás k podání nabídky k výše uvedené zakázce.
Děkuji.
S pozdravem
Eva Balíková
Letiště Praha, a.s.