Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2020 14:23:26
Předmět Dodatečné informace č.3

V příloze naleznete dodatečné informace č.3 .


Přílohy
- Dodatečné informace č.3.pdf (635.01 KB)