Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.01.2020 14:05:46
Předmět Dodatečné informace č.4

V příloze naleznete dodatečné informace č.4 k výše uvedené zakázce.


Přílohy
- Dodatečné informace č.4_.pdf (610.20 KB)