Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provedení stavebně technického průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Administrativní budova objektu Terminál 1
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2020 16:47:21
Předmět Dodatečné informace č.5

Dobrý den,
v příloze naleznete dodatečné informace č.5

Zároveň si dovolujeme upozornit na posun termínu pro podání nabídek na 21.1.2020 14.00 hod


Přílohy
- Dodatečné informace č.5.pdf (732.89 KB)