Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení A New Temporary Run-up Area, Prague Airport
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.01.2020 10:36:12
Předmět Additional information 1

Enclosed find Additional information NO. 1


Přílohy
- Additional Information 1.pdf (657.01 KB)