Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektronický stavební deník
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.01.2020 12:18:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zadavatel zveřejnil odpovědi na dotazy, které obdržel - viz příloha.
S pozdravem
Eva Balíková


Přílohy
- Konverzovaný soubor.jpg (165.21 KB)
- upravená_0227006118_Př. I - Detailní požadavky_eSD_seznam pozadavku_V26_03_01_2020.xlsx (20.24 KB)
- Dodatečná informace_eSD.pdf (434.62 KB)