Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektronický stavební deník
Odesílatel Eva Balíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.01.2020 14:54:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel upravuje odpověď na dotaz č. 5, která byla uveřejněna dne 15.1.2020 následujícím způsobem:
Dotaz č. 5:
4.1.4. Na straně LP preferován Apache (podporována verze 2.4 a vyšší) nebo MS IIS (podporována verze IIS a vyšší).
Z bezpečnostních důvodů a z důvodu balancování mezi backendy používáme NGINX. Byl by to problém?

Odpověď na dotaz č. 5:
Ano, je možné využít NGINX.

S pozdravem
Eva Balíková