Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výzva č. 5 v DNS na ICT
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2020 13:08:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V rámci výzvy č. 5 v DNS na ICT v dynamickém nákupním systému, zadavatel obdržel žádost o vysvětlení. Znění dotazů včetně odpovědí naleznete v příloze.


Přílohy
- Vysvětlení ZD_1.pdf (154.26 KB)