Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba a vyžínání travních porostů podél vodotečí Sever a Jih a Kopaninského poldru na LPR
Odesílatel Miloslav Nový
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2016 14:46:24
Předmět Výzva

Nabídky podávat výhradně do VR0224002630@cah.cz