Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Elektronické zpracování prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob a roční zúčtování daně - opakování
Odesílatel Anna Csabová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2018 09:03:10
Předmět Výzva

Dovolujeme si vás informovat, že zadavatel uveřejnil veřejnou zakázku mimo režim ZZVZ vedenou pod názvem "Elektronické zpracování prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob a roční zúčtování daně - opakování"