Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení THE PROVISION OF CUPPS/CUSS SYSTEMS II
Odesílatel Ondřej Němeček
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2020 22:30:49
Předmět Additional Information Nr. 12

Dear ,
12.1 Can you confirm that office space for on-site support and storage space is provided by the airport?
Storage space will be provided by the airport, office space has to be rented by the supplier from the airport.

Prices:
Space on the terminal……94.551 Kč monthly rent

Parking Three places to choose for one vehicle,
Parking D ……….630,- Kč/ monthly rent
Parking APC…… 630,- Kč/ monthly rent
Pariking C…….. 1875,- Kč/ monthly rent

12.2 Will the airport provide a dedicated helpdesk for field service?

The airport runs its IT helpdesk for all IT related issues. This is the single point of contact for all users. If the issue is related to CUPPS/CUSS, it will contact the on-site/filed service team and assign the task to them.

Regards


Přílohy
- 6132 Additional Info Nr.12.pdf (692.80 KB)