Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PRODLOUŽENÍ PODPORY LICENCÍ AUTOCAD
Odesílatel Martin Sotorník
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2020 10:52:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
objednatel upravil Přílohu E - Specifikace a kalkulace nabídkové ceny.
Pro podání nabídky prosím použijte aktualizovanou verzi.
S pozdravem
Martin Sotorník
Letiště Praha a.s.