Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PTK - Úprava stávající estakády a návrh nové estakády – DUR a DSP
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2020 17:33:07
Předmět Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci

Vážení,
Letiště Praha, a. s. uveřejnilo předběžnou tržní konzultaci s názvem „PTK - Úprava stávající estakády a návrh nové estakády – DUR a DSP“. V případě zájmu o tuto akci naleznete výzvu s přílohami pod adresou https://zakazky.prg.aero/vz00002150.

Termín pro zaslání vyjádření k dotazům zadavatele končí dne 7. 7. 2020.
K účasti vás srdečně zveme.

S úctou
M.Šrámek