Received message - invitation

Procurement procedure PTK - Úprava stávající estakády a návrh nové estakády – DUR a DSP
Sender Milan Šrámek
Sender organization Letiště Praha, a. s. [CRN: 28244532]
Recipient All (including public)
Date 22.06.2020 17:33:07
Subject Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci

Vážení,
Letiště Praha, a. s. uveřejnilo předběžnou tržní konzultaci s názvem „PTK - Úprava stávající estakády a návrh nové estakády – DUR a DSP“. V případě zájmu o tuto akci naleznete výzvu s přílohami pod adresou https://zakazky.prg.aero/vz00002150.

Termín pro zaslání vyjádření k dotazům zadavatele končí dne 7. 7. 2020.
K účasti vás srdečně zveme.

S úctou
M.Šrámek