Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky řezaných květin včetně aranžmá a poskytování pravidelné péče o pokojové rostliny
Odesílatel Petra Toušková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2020 15:36:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

dovolte mi Vás informovat, že objednatel se rozhodl pro úpravu Přílohy D (tj. vzoru smlouvy), a to následovně:
1) čl. 4.2. - byl doplněn šedě podbarvený text, blíže viz přiložený dokument;
2) byla odstraněna pokuta vztahující se ke čl. 5.4 (pokuta původně pod čl. 9.2 Vzoru smlouvy).

Aktualizovaná Příloha D je přílohou této zprávy a také ji naleznete v záložce "Zadávací dokumentace".

S pozdravem,
Petra Toušková


Přílohy
- Př. D_Vzor smlouvy_péče pokoj rostliny_řezané květiny_24.6.2020.docx (89.37 KB)