Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění demolice, revitalizace a retrofit objektů s vlivem na environmentální aspekty okolí letiště (RS na demolice)
Odesílatel Libor Poláček
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.07.2020 12:01:28
Předmět Výzva k účasti na výběrovém řízení pro Letiště Praha, a. s.

Dobrý den,
rád bych Vás tímto pozval k účasti na novém výběrovém řízení pro naši společnost, Letiště Praha, a. s.

Předmětem řízení je uzavření čtyřleté rámcové smlouvy na bourací a s tím související práce, a to se 3 účastníky.
V pozdějším období budou tito vybraní účastníci poptáváni na provedení konkrétních demoličních prací.

Detaily naleznete v dokumentaci, která je volně ke stažení.

Termín pro podání nabídek byl stanoven na 7. 8. 2020 do 14. hodiny.

Těšíme se na Vaši účast a přeji pěkný den.
S pozdravem
L. Poláček