Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka speciální kabiny pro Hangár F
Odesílatel Milan Šrámek
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2020 12:30:03
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
Letiště Praha, a. s. uveřejnilo podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Dodávka speciální kabiny pro Hangár F“. V případě zájmu o tuto akci naleznete zadávací dokumentaci pod adresou zakázky https://zakazky.prg.aero/vz00002174.

Pro podání nabídky je povinná prohlídka místa plnění (termíny 4. a 5.8. od 9.00), viz zadávací dokumentace.

Termín pro podání nabídek končí dne 11.8.2020 ve 12.00.
K účasti vás srdečně zveme.

S úctou
M.Šrámek