Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce VZT Příjem zboží v HF
Odesílatel Libor Poláček
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2020 16:35:17
Předmět uvedené zařízení v projektové dokumentaci

dobrý den,
na základě dotazu Uchazeče posílám vyjádření Zadavatele k níže uvedenému rozporu zařízení uvedených ve VV a ve Standardech OJ SET:

dotaz:

v rámci zpracování cenové nabídky na výše uvedenou zakázku bychom chtěli od Vás objasnit jednu nesrovnalost. Součástí zadávací dokumentace v příloze čísl. 2A - rozpočet díla - část A, v záložce 500-VZT, buňka A34, je uveden referenční výrobek REMAK a buňka A57 je uveden Samsung. Dle dokumentu Standardy Letiště Praha/Ruzyně OJ SET A FSB, nesplňují výše uvedení výrobci tento standard.

Prosíme o vyjádření, zda má být dodržen standard letiště či jsou akceptovatelní referenční výrobci z výkazu výměr.

odpověď/vyjádření Zadavatele:
- platí informace uvedené ve VV, tudíž tito uvedení výrobci jsou v tomto řízení akceptovatelní.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den.

S pozdravem
L. Poláček