Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PTK - Koordinátor BOZP
Odesílatel Daniela Urbanová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2020 12:32:22
Předmět Info o připravovaném VŘ

Dobrý den,

dovoluji si Vás informovat, že Letiště Praha, a. s. připravuje poptávkové řízení na poskytování služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích staveb prováděných Letiště Praha, a. s.

Za účelem seznámení dodavatelů se záměry zadavatele, předmětem plnění a navrhovaným způsobem hodnocení nabídek na základě kvalitativních hodnotících kritérií se zadavatel rozhodl uspořádat předběžnou tržní konzultaci, která proběhne 3. 9. 2020.

V případě Vašeho zájmu naleznete další informace v příloze zde na portálu.

S pozdravem,
Daniela Urbanová