Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení The Delivery of The Ground Power Units
Odesílatel Dagmar Kellerová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2020 10:50:33
Předmět Invitation to the Tendering Procedure

Dear Sir or Madam,

the Contracting Authority would like to invite you to this Tendering Procedure.

Any questions or additional information, please communicate via EZAK.

My brgds,

Dagmar Kellerová
Letiště Praha, a.s.