Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PTK-Statická konzultační činnost na akci Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2020 21:14:59
Předmět Výzva

Dobrý den,
ráda bych vás pozvala k účasti v předběžných tržních konzultacích vztahujících se k připravovanému výběrovému řízení.
Všechny informace naleznete v sekci zadávací dokumentace.
Těším se na vaší účast a jsem s pozdravem
Ing. Zuzana Pfefferová Stulíková