Received message - invitation

Procurement procedure PTK-Statická konzultační činnost na akci Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha
Sender Zuzana Pfefferová Stulíková
Sender organization Letiště Praha, a. s. [CRN: 28244532]
Recipient All (including public)
Date 19.11.2020 21:14:59
Subject Invitation

Dobrý den,
ráda bych vás pozvala k účasti v předběžných tržních konzultacích vztahujících se k připravovanému výběrovému řízení.
Všechny informace naleznete v sekci zadávací dokumentace.
Těším se na vaší účast a jsem s pozdravem
Ing. Zuzana Pfefferová Stulíková